MİT Nedir? MİT Ne İş Yapar?

3 Adımda Mit Nedir? Açılımı Milli İstihbarat Teşkilatı olan MİT, sivil askerlerden oluşan kadrosuyla birlikte 1926 yılından beri Milli Gizli Servis olarak hizmet yapmıştır. 1962 yılında ise birtakım düzenleme ve değişikliklerle beraber adını MİT olarak değiştirmiştir. Birçok hususta önemli hizmetler gerçekleştiren Milli İstihbarat Teşkilatı 1965’te çıkarılan 644 sayılı MİT Kanunu ile beraber Başbakanlığa bağlanmıştır. Günümüzde ise Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Bazı sınır dışı ülkelerde iç ve dış faaliyetler olmak üzere Ülkeleri korumak adına görevlendirilmiş teşkilatlar mevcuttur. Örneğin Amerika’da FBI ve CIA örgütü vardır. Rusya’da ise KBG ajanları. Yani her Ülke’nin kendi güvenliğini hem içeride hem de dışarıda korumak adına yaratmış olduğu örgütler vardır.

MİT’in amacı ise Ülke içerisinde ve Ülke dışarısından gelecek herhangi bir tehlikeyi önceden öğrenir, ilk olarak Cumhurbaşkanı ile ardından gerekli tüm birlikler ile Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurumu gibi yetkililerle konuyu paylaşırlar.

MİT yönetimi korkusuzdur, Ülkemiz için her türlü fedakarlıkları yapmaktadırlar. Ülke’nin bütün istihbarat faaliyetlerine karşı savunmak ile görevlidirler.

Tarih Boyunca Milli İstihbarat Teşkilatı

Milli İstihbarat kavramına ilk olarak Teşkilat-ı Mahsusa adıyla tarihte rastlanmıştır. Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından kurulan Teşkilat-ı Mahsusa, Osmanlı’nın siyasi birliğini korumayı hedeflemiştir. Ayrıca ayrılıkçı hareketleri önleyerek yabancı devletlerin bu tür faaliyetleriyle mücadele etmiştir. 1913 ile 1918’li yılları kapsayan bu dönemin ardından 1918-1920 yılları arasında Karakol Cemiyeti kurulmuştur. Milli İstihbarat Teşkilatı tarihi konusunda en önemli dönemlerden biri olan 1920’li yıllardaki Karakol Cemiyeti, İstanbul’da faaliyet yürütmüştür. Ayrıca 1. Dünya Savaşı’ndan yeni çıkan Türk Devleti’nin milli mücadeleye destek sürecinde önemli rol oynamıştır. Anadolu’ya cephane ve silah aktarılması ve subay takviyesi gibi konularda çalışmalar gerçekleştiren Karakol Cemiyeti, 1920’deki İstanbul işgalinden sonra etkinliğini sonlandırmıştır.

Karakol Cemiyeti’nin devamı niteliğinde olan Zabitan Grubu ise 1920 yılında kurulmuştur. Milli Mücadele döneminde Anadolu’ya cephane ve subay sevk eden bu grup, Ankara merkezli gruplarla rekabete girmesiyle beraber feshedilmiştir. Fesihten sonra 1921 yılında güvenilir kadrolar bir araya gelerek Yavuz Grubu’nu oluşturmuştur. İstanbul’dan Ankara’ya istihbarat akışı sağlayan bu gruptan sonra Ankara merkezli Hamza Grubu, istihbarat çalışmalarına devam etmiştir. Daha sonraki süreçte kurulan ve MİT sürecine kadar olan istihbarat grupları aşağıdaki gibidir;

  • MüsellahMüdafaa-i Milliye Grubu
  • Milli Emniyet Hizmeti Risayeti
  • Milliİstihbarat Teşkilatı

Milli Emniyet Hizmeti Risayeti’nden sonra sürekli değişen koşullara ayak uydurmak adına 6 Temmuz 1965 tarihli bir kanun ile ‘Milli İstihbarat Teşkilat Kanunu’ yürürlüğe girmiştir.

MİT’in Görev ve Sorumlulukları

Mitin Görevleri

Mitin Görevleri

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın birtakım görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Öncelikle iç ve dış faaliyet istihbaratını oluşturan MİT’in aslında istihbarat dışında farklı bir faaliyeti bulunmamaktadır. Aynı zamanda arşivleri kullanabilme sorumluluğuna sahip olan MİTin genel sorumlulukları;

  • El koyma
  • Arama
  • Kimlik sorma
  • İfade alma şeklinde sıralanabilir.

Bu sorumluluklar aynı zamanda genel zabıtanın sorumlulukları arasındadır. Aynı zamanda MİT mensupları için de geçerli olduğu bilinmektedir. Ayrıca MİT Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan görevlerin yerine getirilmesi sürecinde bu hakların iptal edilemez olduğu unutulmamalıdır.

MİT Ne İş Yapar?

Mit Ne İş Yapar

Mit Ne İş Yapar

MİT nedir ve MİT ne iş yapar sorusuna cevap olarak da öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin millet ve ülke bütünlüğüne, bağımsızlığına, güvenliğine, varlığına, anayasal düzenine ve milli gücü oluşturan tüm unsurlara karşı hem içten hem de dıştan yönetilen faaliyetlere karşı istihbarat kurmaktır.

MİT tarafından yapılan istihbaratlar, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere MGK ve Genelkurmay Başkanlığı gibi kurumlara ulaştırılmaktadır. Ayrıca devletin milli güvenlik ve siyasetiyle ilgili planların hazırlanması için kurumların istek ve ihtiyaçlarını karşılayan MİT, hazırlanan planların yürütülmesi aşamasında da devreye girer.

MİT’e istihbarat dışında farklı bir görev tahsil edilememektedir. Tamamen devletin güvenliğiyle ilgili çalışmalar yapan MİT, ihtiyaçları doğrultusunda arşivleri kullanabilme hakkına sahiptir. Bu arşivler, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ya da diğer arşivler olabilir.

MİT Mensupları Silah Taşıyabilir mi?

Mit Mensupları Silah Taşır Mı

Mit Mensupları Silah Taşır Mı

MİT çalışanları 2937 sayılı kanunun 25. maddesine göre şahsi silahlarını meskun bölgeler dahil olmak üzere her yerde taşıyabilmektedir. Ayrıca memuriyetlerinin devamı sürecinde de silah taşıma yetkisine sahiptirler.

İç güvenlik ve istihbarata karşı koyma konularında başlatılan operasyonları icra eden MİT mensupları bu aşamada kimlik sorma, yakalama, ifade alma, el koyma ve buna benzer yetkilere de sahiptir. Ek olarak teşkilata ait olan araçlar, binalar ya da her türlü tesis için yapılabilecek saldırılara karşı koruma görevini üstlenen MİT mensupları, genel zabıtaya tanınan tüm hakları kullanabilir.

Advertisement

MİT’e Başvuru Nasıl Yapılır?

MİT’e başvuru yapmak isteyenler öncelikle MİT’in resmi internet sayfasına giriş yaparak özgeçmiş bırakmak zorundadır. Özgeçmiş formunda teşkilatta görev alınabilecek alanlarla ilgili bölümler yer alır. Ayrıca eksiksiz ve tek oturumda doldurulması gereken bu form, 14 farklı bölümden oluşur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulmadan iş tecrübesi, sağlık bilgileri, yabancı dil ve öğrenim gibi bölümler doldurularak kuruma gönderilir.

Özgeçmiş gönderildikten sonraki 3 ay içinde güncelleme yapmak mümkün değildir. Bu nedenle bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurmanız önemlidir.

MİT İnternet Sitesinde Hangi Bilgiler Var?

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın web sitesine giriş yaptığınız zaman başkanlık hakkındaki bazı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca MİT nedir, MİT istihbarat oluşumu nasıldır ve MİT tarihiyle ilgili de çok sayıda bilgi paylaşılmaktadır. Ek olarak MİT başvuru süreci, kariyer, merak edilen diğer konular, basın açıklamaları ve genel bilgilendirme süreci de resmi internet sitesi üzerinden paylaşılmıştır. Son olarak MİT’e ait olan tablo ve istatistikler ile e-müze uygulamasına yine resmi web site üzerinden anında ulaşma şansınız bulunmaktadır.

MİT hakkında detaylı yorum ve sorularınızı bu konumuzdan paylaşabilirsiniz.