Geçmişteki Türk Devletleri

Geçmişteki Türk Devletleri, tarih boyunca en büyük devletler olarak görülmüşlerdir. Tarihte çok sayıda Türk devletleri kurulmuştur. Tarih boyunca kurulan devletlerin sayısı 113 – 180 arasında değişmiştir. Fakat araştırmalar devam ettikçe bu rakamın artacağı ve bu devletlerin hakkında daha önce hiç duymadığımız özelliklerini görebileceğiz.

Türk devletlerinin kurmuş oldukları düzen ve geleneklerini tarih boyunca korumuş ve sahiplenmiş olduklarını görebiliriz. Türklerin yayılış bölgesi, Asya ve Avrupa’da büyük bir kısmı ise kuzey bölgesinde olduğu gözükür.

Türk devletleri tarih boyunca, yeni isimler ile tekrar doğduğunu ve dünyayı hükmettiğini görebiliyoruz. Fakat günümüz Türk devleti ise tüm dünyaya karşı hedef alınmış, sanki dünyadaki tüm devletler iş birliği yaparak, eskisi gibi birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışmaktadırlar.

Tarih boyunca geleneklerini ve benliğini korumakla yükümlü olan Türk devletleri hakkında bilgileri sizinle paylaşıyoruz. Hazırlamış olduğumuz yazıda “Türk Devletleri’nin bayrakları, kuruluş tarihleri ve kimler tarafından kuruldukları” hakkında kısa ve öz bilgiler bulundurduk. Aklınıza takılan diğer soruları bize buradan sorabilirsiniz.

Türk Devletleri Bayrakları ve Türk Devletleri İsimleri

Büyük Hun Devleti

Kuruluş tarihi milattan önce 220 olan büyük hun devleti’nin kurucusu Teoman’dır. Başkenti Ötüken ve kullandığı dil ise Hun Türkçesidir.

Büyük Hun Devleti

Büyük Hun Devleti

 

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti 352 yılında Avrupada kurulmuştur. 434 – 469 yılları arasında hüküm sürmüştür. Kurucusu Attilla’dır.

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti

 

Ak Hun Devleti

Ak Hun Devleti kuruluş yılı 420’dir. İç Asya’da göç başlatıp, Orta Asya’ya kadar inmişlerdir. Bir diğer adıyla Eftalitler olarak anılmaktadırlar. Aksuvar tarafından kurulmuştur.

Ak Hun Devleti

Ak Hun Devleti

 

Büyük Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devleti 1037 yılında Selçuk Bey tarafından kurulmuştur. Anadoluda hüküm sürerek İç Asya’ya kadar sınırlarını genişletmiş ve o dönemin en büyük Türk Devleti olmuştur.

Büyük Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devleti

 

Büyük Timur Devleti

Büyük Timur Devleti, 1370 yılında Timur Han tarafından kurulmuştur. Kısa süre içerisinde coğrafyayı hakimiyet altına almış büyük Türk Devletleri arasındadır.

Büyük Timur Devleti

Büyük Timur Devleti

 

Türkmenistan Devleti

Türkmenistan Devleti, 1990 yılında kurulmuştur. Kullandıkları dil Türkmen Türkçesidir. Saparmurat Atayeviç Niyazov tarafından kurulmuştur. Türkmenistan devleti hala var olmaktadır, fakat Çin zulmü ile bitmez bilmeyen bir baskı altındadır.

Türkmenistan Devleti

Türkmenistan Devleti

 

Kuzey Kıbrıs Türk Devleti

Kuzey Kıbrıs Türk Devleti, Türkiye’de “Yavru Vatan”, ve “Yeşilada” gibi isimlerle bilinir.

Kuzey Kıbrıs Türk Devleti

Kuzey Kıbrıs Türk Devleti

 

Uygur Devleti

Uygur Devleti 744 yılın’da kurulmuştur. Türklerin en önemli ve en eski devletlerinden birisidir. Kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan’dır.

Uygur Devleti

Uygur Devleti

 

Özbekistan Devleti

Türk tarihinin en büyük nüfusuna sahip ülkeler arasında olan Özbekistan Devleti 1991 yılında kurulmuştur.

Özbekistan Devleti

Özbekistan Devleti

 

Göktürkler Devleti

Göktürkler Devleti 552 yılında kurulmuştur. Kurucusu Bumin Kağan’dır. Göktürkler, Tarih boyunca adını ilk defa Devlet ünvanı olarak kullanan Türk Devletlerinden birisidir.

Göktürkler Devleti

Göktürkler Devleti


Hazar Devleti

Hazar Devleti 650 yılında kurulmuştur. Müseviliği benimsemiş ilk ve tek Türk devleti’dir.

Hazar Devleti

Hazar Devleti


Avar Devleti

Avar Devleti, Hunlardan sonra kurulan bir Devlettir.

Avar Devleti

Avar Devleti

 

Dağıstan Devleti

Dağıstan Devleti, 1992 tarihinde kurulmuşrur. Devlet yönetiminde Cumhurbaşkanı Muhu Alliyev’dir.

Dağıstan Devleti

Dağıstan Devleti

 

Tuva Devleti

Tuva Devleti, 581 yılında kurulmuştur.

Tuva Devleti

Tuva Devleti

 

Kırım Devleti

Kırım Devleti’nin kurucusu Hacı Giray’dır.

Kırım Devleti

Kırım Devleti

 

Tataristan Devleti

Tataristan Devleti – Tatar Türkleri 922 yılında İslamiyeti kabul eden Türk Devletleri arasına girdiler.

Tataristan Devleti

Tataristan Devleti

 

Tacikistan Devleti

Tacikistan Devleti, Orta Asya’da yer almış devletler arasındadır.

Tacikistan Devleti

Tacikistan Devleti

 

Kalmukya Devleti

Kalmukya Devleti, 1993 yılında kurulmuştur.

Kalmukya Devleti

Kalmukya Devleti

 

Kabardey Balkar Devleti

Kabardey Devleti, bir Çerkes soyundan gelmektedir. Yahudi dinini kabul etmemiş ve isyan etmiştir. Türkler ise onlara Kabarlar adını vermiştir.

Kabardey Balkar Devleti

Kabardey Balkar Devleti

 

Hakasya Devleti

Hakasya Devleti, 1800 yıllarında kurulmuş ve Rus Devleti’ne katılmıştır. 1930’da ise özerklik ilan etmiştir.

Hakasya Devleti

Hakasya Devleti

 

Karaçay Devleti

Karaçay Devleti, Devlet başkanı Viladimir Semyenov’dur.

Karaçay Devleti

Karaçay Devleti

 

Karapapak Devleti

Karapapak Devleti, Türkie’de ve Kafkasya’da yaşamış Terekeme Türkleri olarak bilinirler.

Karapapak Devleti

Karapapak Devleti

 

Babur Devleti

Babur Devleti, Zahireddin Muhammed Babür tarafından 1526 yılında kurulmuştur.

Babur Devleti

Babur Devleti

 

Gazneliler Devleti

Gazneliler Devleti, 969 yılında Alp Tigin tarafından kurulmuştur.

Gazneliler Devleti

Gazneliler Devleti

 

Kırgızistan Devleti

Kırgızistan Devleti’nin kurulması binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Yıllarca At üstünde yaşamış Kırgızlar, 1881 yılında Rusların egemenliği altına girmişlerdir. 1991 yılında ise özerkliliklerine kavuşmuşlardır.

Advertisement
Kırgızistan Devleti

Kırgızistan Devleti

 

Kazakistan Devleti

Kazakistan Devleti, 1991 yılında kurulmuştur.

Kazakistan Devleti

Kazakistan Devleti

 

Azerbaycan Devleti

Azerbaycan Devleti kurucusu Mehmet Emin Resulzade’dir. 1918 yılında bağımsız bir devlet olarak kurulmuştur.

Azerbaycan Devleti

Azerbaycan Devleti

 

Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi, bir diğer adıyla Osman Bey olarak adlandırılırdı. 1299 yılında Osman Gazi tarafından kurulmuş Türk Devleti’dir.

Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti

Türk Devleti’nin kurucusu, Türklerin babası Mustafa Kemal Atatürk’dür. 29 Ekim 1923 Tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş, bizlere emanet edilmiş bir ülkedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti

Türkiye Cumhuriyeti Devleti